Un líder verd, Filadèlfia capta l'aigua on cau

Totes Les Novetats

Plantes verdes de la vorera de FiladèlfiaCada any, les escorrenties d’aigües pluvials fan que s’abocin prop de 10 bilions de litres d’aigua contaminada als rius i oceans d’Amèrica. A mesura que les ciutats de tot el país lluiten per complir amb les regulacions federals sobre contaminació, Filadèlfia s’està convertint en un model d’innovació en la gestió de l’aigua en optar per solucions naturals rendibles que salvin els seus dos rius d’un desguàs excessiu.

Algunes de les idees més senzilles posades en pràctica inclouen la distribució de barrils de pluja gratuïts als residents i la plantació de jardins pluvials ubicats estratègicament als parcs, a la vorera i als terrats. Els objectius més cars inclouen el revestiment de carreteres amb materials porosos.


Tots els plans i pràctiques ho són presentat al lloc web de la ciutat .

(VEUREel vídeo següent iLLEGIRel història a The Guardian )

Green City, promoció de les aigües netes des de Xarxa GreenTreks .