'Res no pot prendre el lloc de la persistència. El talent no ... res és més comú que els homes que no tenen èxit amb talent. El geni no ... el món està ple de fracàs educat. La persistència i la determinació soles són omnipotents. ' - Calvin Coolidge

Cotització Del Dia
Cita del dia a casa 'Res no pot substituir la persistència. El talent no ... res no és més ...
  • Cita del dia

'Res no pot prendre el lloc de la persistència. El talent no ... res és més comú que els homes que no tenen èxit amb talent. El geni no ... el món està ple de fracàs educat. La persistència i la determinació soles són omnipotents. ' - Calvin Coolidge

By Good News Network - 4 de maig de 2018

Cita del dia:'Res no pot prendre el lloc de la persistència. El talent no ... res és més comú que els homes que no tenen èxit amb talent. El geni no ... el geni no revertit és gairebé un refrany. L’educació no… el món està ple de fracàs educat. La persistència i la determinació soles són omnipotents. ' - Calvin Coolidge, president dels EUA

el seguiment de centenars

Foto: Catedral de Colònia de Daniel Mennerich, CC

Amb una nova cita inspiradora cada dia, a la part superior de la foto perfecta, recollida i arxivada a la nostra pàgina de cotitzacions, per què no marcar el marcador GNN.org per a un ascens diari?

Coffee Cup

Voleu una sacsejada matinal de bones notícies?


Bona xarxa de notícies

Producte destacat

16 de desembre de 2018 Blog de fundadors

Trieu les vostres notícies

Trieu les vostres notícies Seleccioneu la categoria Bones converses Bona vida Bona empresa Bona salut GNN Podcast Totes les notícies Estats Units Animals inspiradors riuen Bons herois de la terra Infants Autoajuda Fundadors Blog Ciència Salut Arts i Oci Celebritats Esport Religió Ressenyes de negocis a casa Inici Vídeos bons aquest dia A Història Cita del dia 13 de març del 2018 Blog de fundadors